فایل های دسته بندی گردشگری و توریسم - صفحه 1

توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی

چكیده درتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ملی كه به عنوان یكی از مهمترین مسائل موجود در یك كشور می باشد به مسأله توریست كه تأثیر بر امنیت ملی دارد، پرداخته شود كه روش موجود كتابخانه ای می باشد

قیمت : 34,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل